تبلیغات
زنگ ورزش دبستان شاهد دختران بندر انزلی شهید سید رضا هویت طلب - بازی های کلاسی
 بازی های کلاسی 1

1- نام بازی: من نفر بعدی ام

اهداف پرورشی: تمرکز حواس و بهبود عکس العمل

شرح بازی: مربی تعدادی از دانش آموزان را به محوطه باز کلاس دعوت کرده و به آنها متذکر میشود که اگر از هریک از آنها سوالی پرسیده شد و یا اجرای عملی خواسته شد نفر بعدی موظف به پاسخ و یا اجرای آن میباشد. مسئولیت پاسخ گویی به سوالات و یا اعمال خواسته شده ازآخرین نفر به دلیل عدم وجود فردی بعد از او به عهده نفر اول خواهد بود.هراشتباه باعث اخراج شخص خاطی از بازی میشود و نفر نهایی کلاس به وسیله بازی در گروههای مختلف مشخص میگردد.مربی میتواند با طرح و تنظیم سوالات قبلی، اطلاعات دانش آموزان را در زمینه مورد نظر خود بالا ببرد.بطور مثال:شمشیر ذوالفقار از کیست؟نماز ظهر چند رکعت است؟و ...


2- نام بازی : پیام را برسان

اهداف پرورشی: همکاری و دقت در ارسال و دریافت پیام

شرح بازی: همانگونه که دانش آموزان در کلاس درس مستقر هستند به دو گروه مساوی تقسیم میشوند. مربی در گوش اولین نفرات هرگروه کلمه یا جمله ای را به عنوان رمز ادا می کند. پس از شروع بازی افراد هرگروه موظفند که پیام را به ترتیب به گوش یکدیگر مخابره کنند. در خاتمه گروهی که پیام صحیح را در مدت زمان کمتری ارسال نموده باشد یک امتیاز کسب خواهد کرد.شرینی بازی در آن است که در اثر سرعت انتقال، پیام دریافتی آخرین نفرات هیچ ارتباطی با پیام اولیه نداشته باشد.باید توجه داشت که پیام طوری مخابره شود که فقط نفر بعدی قادر به شنیدن آن باشد.

 

3- نام بازی: عکس العمل با ضربه

اهداف پرورشی : دقت و هوشیاری و بهبود عکس العمل

شرح بازی: مربی کتابی در دست می گیرد و با دست خود ضرباتی بر روی آن وارد می کند دانش آموزان می بایست با شنیدن صدایی که از زدن دست مربی بر روی کتاب حاصل میشود یکی از دستان خود را بالا ببرند و با صدای بعدی پایین آورند.مربی پس از چندبار تکرار این عمل ناگهان دست خود را در فضا و در نزدیکی دفتر بدون حرکت ثابت نگه میدارد.مسلم است که در چنین حالتی صدایی شنیده نمیشود ولی عده ای از دانش آموزان اشتباها از خود عکس العمل به خرج داده و دست خود را حرکت میدهند.

 

4- نام بازی : حرف ممنوعه

اهداف پرورشی: دقت و هوشیاری در بکارگیری حروف الفبا

شرح بازی: مربی تعدادی از  دانش آموزان را به محوطه باز کلاس فراخوانده و از آنها می خواهد که در جواب سوالاتی که از هریک میشود کلمه ای به کار برند که حرفی که قبلا به عنوان «حرف ممنوع» شناخته شده است، در آن نباشد.اگر دانش آموزی هنگام پاسخ حرف مزبور را بکار برد از بازی اخراج خواهد شد.باید توجه داشت که در طرح سوالات می توان اطلاعات عمومی خاصی را هدف قرار داد و ضمنا نباید سوالاتی را انتخاب کرد که دانش آموزان را مجبور به پاسخ دروغ نماید .بطور مثال پرسیدن نام شخصی که حرف ممنوعه در آن بکار رفته است شایسته نیست.

 

5- نام بازی : قرعه

اهداف پرورشی: تبعیت از فرمان مربی

شرح بازی: مربی تعدادی کاغذ را در داخل پاکت میریزد و از دانش آموزان می خواهد که هرنفر یک کاغذ بردارد. هر دانش آموز باید دستوری را که بر روی کاغذ نوشته( انواع حرکات ورزشی، اجرای سرود و ... ) اجرا نماید.

 

6- نام بازی: کامل کردن تصویر

اهداف پرورشی: تجسم و پرورش صداقت و راستگویی

شرح بازی: دانش آموزان را در حالیکه در کلاس بر جای خود مستقرندبه دو گروه مساوی تقسیم میکنیم و از هرگروه چند نفر را به نمایندگی آنها انتخاب کرده و به محوطه باز کلاس دعوت می کنیم. این عمل باعث میشود که تمامی دانش آموزان کلاس در جریان رقابت بازی قرار گیرند و در نتیجه شور و نشاط بازی بیشتر شود.در تابلوی کلاس یک تصویر ناقصی رسم کرده و افراد گروهها یکی پس از دیگری در حالیکه تکه گچی در دست دارند و چشمهای خود را بسته اند می بایست تصویر مزبور را کامل نمایند.مربی افرادی را که در هنگام کامل کردن تصویر چشمهای خود را باز می نمایند با تذکرات ارشادی هدایت می نماید.

 

7- نام بازی: بپا فراموش نکنی

اهداف پرورشی: بهبود حافظه

شرح بازی: مربی یک سری اشیای مختلف از دانش آموزان گرفته و زیر یک دستمال پنهان می کند. او پس از برداشتن دستمال و مکث کوتاهی دوباره روی اشیا را می پوشاند و از گروههای مختلف می خواهد که ضمن مشورت با یکدیگر نام آنها را ذکر کنند.در تغییر شکل بازی مربی کلماتی را پی در پی ادا می کند و از دانش آموزان می خواهد که آنها را در خاتمه یادداشت نمیایند.

 

8- نام بازی: شکلات خوری

اهداف پرورشی: ایجاد شور و نشاط در دانش آموزان

شرح بازی: یک شکلات را طوری با نخ می بندیم که در وسط قرار گیرد و در طرفین آن حدود دو متر نخ موجود باشد.دو نفر از دانش اموزان توسط مربی به محوطه باز کلاس دوت می شوند آنها هریک طرفین مدادی را در دو دست دارند و سعی می کنند که با چرخش هرچه سریعتر مداد زودتر به شکلات برسند. شخصی که سریعتر موفق به اجرای چنین کاری شود یک امتیاز می گیرد و یا شکلات به او تعلق نگاه می گیرد.بجای مداد می توان از دهان و لبها برای جمع کردن نخها استفاده نمود بشرط آنکه در دور بعدی از نخ جدیدی استفاده گردد.

 

9- نام بازی : شهر مجسمه ها

اهداف پرورشی: کنترل و بهبود تعادل

شرح بازی: دانش آموزان به طور دلخواه هریک حرکتی را از خود نشان می دهند. ناگهان معلم فرمان ایست می دهد و همه موظفند در همان حالت خود بی حرکت باستند. خنده و یا حرکت باعث اخراج بازیکن از بازی می شود. بازی تا مشخص شدن نفر نهائی ادامه می یابد.

 

10- نام بازی: جایزه

اهداف پرورشی : تقویت نیروی عضلانی دانش آموزان

شرح بازی: مربی با در دست داشتن یک بسته کاغذپیچی شده نسبتا بزرگ وارد کلاس می شود. او تمامی دانش آموزان را شماره گذاری کرده و اظهار میدارد که جایزه داخل بسته از آن کسی است که اعمال درخواستی نوشته شده در لابلای پوشش های جایزه را به خوبی انجام دهد. سپس لایه ها یکایک باز می شود. معمولا بر روی هر لایه فرمانی نقش بسته است. از قبیل: همه افراد گردن خود را نرمش دهند، یا شخص شماره 18 ، پنج بار شنا برود یا فلان شخص شیرینکاری بخوصی را اجرا کند. در خاتمه، جایزه می تواند کتابی باشد که متناسب با سن دانش آموزان است.

 

11- نام بازی: نقاشی با چشم بسته

هدف پرورشی: دقت و تجسم

شرح بازی: مربی دو نفر از دانش آموزان را به نمایندگی از دو گروه به جلوی کلاس دعوت می کند و چشمهای آنانرا می بندد. سپس از آنها می خواهد که هرکدام نقاشی بخصوصی را در تابلو ترسیم نمایند. گروهی که نماینده اش نقاشی جالب تر و زیباتری بکشد یک امتیاز کسب می کند.

 

12- نام بازی: علامت در مرکز دایره

اهداف پرورشی: پرورش تجسم و دقت

شرح بازی: مربی دوایری متحدالمرکز در تابلوی کلاس رسم می کند و آنها را به ترتیب از داخل به خارج امتیازگذاری می کند.

1 امتیاز                    2امتیاز                         3امتیاز                            4امتیاز و ...

آنگاه دانش آموزان را به چندگروه مساوی تقسیم کرده و افراد گروهها را یکی پس از دیگری به محوطه باز کلاس دعوت می کند. آنها ومظفند که با چشم بسته درحالی که تکه گچی در دست دارند بسوی دوایر فوق الذکر رفته و در داخل آنها یک اثر بگذارند و امتیاز بگیرند. گروهی که مجموع امتیازاتش بیشتر باشد برنده خواهد بود.
طبقه بندی: بازی های دبستانی،
برچسب ها: بازی های کلاسی، بازی های دبستانی،

تاریخ : پنجشنبه 9 خرداد 1392 | 20:53 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات

  • خلیج
  • قالب بلاگفا
  • ضایعات