تبلیغات
زنگ ورزش دبستان شاهد دختران بندر انزلی شهید سید رضا هویت طلب - بازی های کلاسی 2

بازی های کلاسی 2

1- نام بازی: دوچرخه سواری

 اهداف پرورشی: استقامت و بردباری و تقویت عضلات ران و شکم و کتف .

شرح بازی: تعدادی از دانش آموزان در فواصل بین میزهای کلاس قرار می گیرند و پس از فرمان مربی دست خود را بر روی طرفین دو میز کناری می گذارند و پاها را از زمین باند کرده و حرکتی شبیه پا زدن دوچرخه سوار را تقلید می نمایند. دربین افراد مزبور شخصی که استقامت و بردباری بیشتری از خود نشان دهد و از سایر افراد بیشتر پا بزند برنده خواهد بود . بازی دوچرخه سوار را می توان در گروههای مختلف اجرا کرد و نفر نهایی کلاس را از طریق رقابت بین نفرات اول گروهها مشخص کرد .

2- نام بازی: پانتومیم

اهداف پرورشی: ایجاد شور و نشاط در دانش آموزان و پرورش تعقل و تفکر در کودکان .

شرح بازی: دانش آموزان کلاس به چندگروه تقسیم میشوند (هرردیف کلاس یک گروه). و معلم معماهایی را مطرح می کند و از یکی از دانش آموزان میخواهد که آنرا بصورت پانتومیم به کلاس ارائه دهد . گروهی که سریعتر جواب صحیح را پیدا کند یک امتیاز کسب خواهد کرد و در نهایت ردیفی که سریعتر مجموع امتیازاتش به عدد مشخصی برسد به عنوان برنده شناخته می شود. مربی می تواند معمای مورد نظر را از مسائل تربیتی و اخلاقی و تربیتی انتخاب نماید مثلا عبادت یک عابد، جنگ با کفار و ...

3- نام بازی: تقلیدصدا

اهداف پرورشی: آشنایی با اصوات مختلف

شرح بازی: در تابلوی کلاس جدولی کشیده و در هریک از خانه های جدول مزبور نام یکی از حیوانات، وسایل ارتباطی و یا حالتی از انسان را می نویسیم ( گربه ، شیر ، قطار ، ماشین ، غمگین ، خندان ، ساکت ...) مربی برهریک از خانه ها که دست گذاشت دانش آموزان موظفند صدای مربوطه را تقلید کنند . مربی می توانند در تمامی جلساتی که در کلاس می باشد جدول فوق را در گوشه ای از تخته سیاه رسم کند و در مواقع شلوغی کلاس ناگهان دستش را بر روی کلمه ساکت بگذارد و بطور دفعی کلاس را آرام نماید .

۴- نام بازی: این کار را بکن این کار را نکن

اهداف پرورشی : دقت و هوشیاری و تبعیت از سخنان مربی و بهبود عکس العمل

شرح بازی : در حالیکه دانش آموزان در جای خود نشسته اند معلم یک سری نرمشهای سرعتی ارائه داده و پی در پی الفاظ «این کار را بکن » و یا «این کار را نکن» را بر زبان می آورد. دانش آموزان در زمانیکه لفظ «این کار را بکن» را می شنوند باید از مربی تبعیت کنند و زمانیکه «این کار را نکن» را می شنوند نیاید حرکت را اجرا کنند. در غیر این صورت از بازی خارج می شوند .

۵- نام بازی: رد کردن کیف امدادی

اهداف پرورشی : همکاری و تعاون ، حس رقابت و بهبود سرعت

شرح بازی: دانش آموزان را به تعداد ردیف نیمکتهای کلاس به چند گروه مساوی تقسیم می کنیم . توپی نسبتا سنگین (مدیسنبال) کیفی بزرگ و یا کیسه ای شنی را به اولین نفرات هرگروه داده و از آنها میخواهیم که با رد کردن شئ مزبور به افراد گروه خود بازی را بصورت امدادی شروع کنند . گروهی که توپ را سریعتر به آخرین نفر خود را برساند یک امتیاز خواهد گرفت . تیمی که در مدت زمان کمتری مجموع امتیازاتش به حد مشخصی برساند به عنوان گروه برنده شناخته خواهد شد .

۶- نام بازی : رد کردن کلاه

اهداف پرورشی : دقت و هوشیاری و بهبود سرعت

شرح بازی: مربی کلاهی را بر سر اولین نفر ردیف جلویی کلاس قرار می دهد و از او می خواهد که پس از شرومع بازی کلاه را بر سر شخص کناری قرار دهد و ...  پس از گذشتن وقت مشخصی (مثلا 20ثانیه) کلاه بر سر هر بازیکنی باشد او از بازی خارج می شود بازی تا مشخص شدن نفر نهایی ادامه دارد. مربی میتواند به جای اخراج بازیکن از او بخواهد که مثلا 10 شنای پرس انجام دهد.

۷- نام بازی: قایق بادی

اهداف پرورشی: استقامت و افزایش حجم دستگاه تنفسی

شرح بازی: مربی بر روی میز تحریر یک قایق کاغذی قرار می دهد و از دانش آموزانی که پیرامون آن قرار گرفته اند می خواهد که با فوت کردن قایق را بسوی منطقه دیگران برانند. دانش آموزان همزمان با اینکه قایق را از خود دورمی کنند ضمنا مانع از آن می شوند که از منطقه آنها به پایین سقوط کند. سقوط قایق از هرمنطقه منجر به خارج شدن شخص مربوطه می گردد. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند تا نفر نهایی هرگروه مشخص گردد. با رقابت بین نفرات اول گروهها بازیکن ممتاز کلاس شناخته خواهد شد. مربی می تواند به جای استفاده از قایق کاغذی از اشیای دیگری مانند توپ پینگ پنگ استفاده کند.

۸- نام بازی: بچه های گمشده

اهداف پرورشی: دقت و هوشیاری و پرورش تفکر در دانش آموزان

شرح بازی: یکی از دانش آموزان از کلاس خارج می شود و مربی جای چندنفر را تعویض می کند. سپس شخص مزبور به داخل کلاس خوانده می شود تا تغییرات ایجاد شده را دریابد و هریک از دانش آموزان را به محل خود راهنمایی کند. در شکل پیچیده تر بازی مربی تغییراتی در محل اشیا موجود در کلاس و یا لباس بازیکنان و ... ایجاد می کند.

طبقه بندی: بازی های دبستانی،
برچسب ها: بازی های کلاسی2،

تاریخ : پنجشنبه 9 خرداد 1392 | 21:16 | نویسنده : کبـــــری افـــــــرا | نظرات

  • خلیج
  • قالب بلاگفا
  • ضایعات